„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
alati

Agenda mentorskog sastanka od 90 minuta

Na prvom mentorskom sastanku bi trebalo da napravite generalni plan vaših sastanaka – koliko često ćete se viđati, kakva mesta vam odgovaraju i u koje vreme. Redovnost je važna za kvalitetan mentorski odnos – jednom mesečno je optimalna učestalost viđanja. Nekoliko dana pred planirano viđanje ugovorite tačan datum, mesto i vreme, kao i temu o kojoj biste voleli da razgovarate. Na ovaj način i mentor/ka i menti će imati nekoliko dana da razmisle i pripreme se za sastanak.

Tokom sastanka uvek imajte pri ruci papir i olovku, telefon ili računar kako biste mogli da zapišete važnu misao ili informaciju. Sastanak od 90 minuta se obično odvija prema sledećoj šemi:

  • Šta je novo u odnosu na prošli put – 15 min;
  • Izabrana tema/ pitanje dana – 60 min;
  • Rezime, ideje za sledeće viđanje i okviran plan sledećeg sastanka – 15 min.

Na kraju, uvek se potrudite da pratite napredak mentorskog procesa i da o tome prodiskutujete zajedno. Na taj način ćete izbeći nesporazume i usmeriti proces u pravcu u kom i mentor/ka i menti očekuju.