„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Nije lako objasniti šta je i kakav je to mentorski odnos. Svi svakodnevno delimo prijateljske, ljubavne, poslovne, porodične i druge odnose – ali odnos sa mentorom/mentijem se razlikuje od

Proučili smo Mrežu mentora „Kreativnog mentorstva“, sa ciljem da saznamo šta motiviše ostvarene i uspešne ljude iz Srbije i inostranstva da zvanično preuzmu ovu ulogu na godinu dana