„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381643901877
info@kreativnomentorstvo.com

TIM „KREATIVNOG MENTORSTVA”

Projektni tim čini 6 osoba koje vode program „Kreativno mentorstvo” i koje aktivno i posvećeno rade na daljem razvoju i održivosti programa. Tim aktivno sarađuje sa ETC grupom, koja je pokrenula projekat, kao i sa Savetodavnim odborom, koji pomaže programu da se razvija u željenom smeru.

Dragana Jevtić

Predsednica udruženja i ko-osnivač

Iz radoznalosti i žeđi za znanjem i iskustvom, Dragana je živela, studirala i radila u Sjedinjenim američkim državama (Njujorku, Kaliforniji i na Floridi), Francuskoj i na Kipru. Posle 10 godina života u inostranstvu, odlučila je da se vrati nazad u Beograd 2000. godine. Diplomirala je međunarodno poslovanje na Državnom univerzitetu u Kaliforniji sa najvišim ocenama. U Beogradu je pohađala UNESCO master studije Kulturne politike i menadžmenta na Univerzitetu umetnosti. Radila je u međunarodnim okvirima i u Srbiji za više kompanija i organizacija na poslovnom razvoju i međunarodnoj saradnji, između ostalog za Ambasadu Švedske u Beogradu i Turističku organizaciju Srbije. Posle dužeg staža u poslovnom svetu, odlučila je da se usmeri na ono što ipak najviše voli: svet umetnosti i kulture i jedan je od pokretača „Kreativnog mentorstva”.

Višnja Kisić

Ko-osnivač i menadžerka za edukaciju

Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta i doktor nauka muzeologije i upravljanja kulturnim nasleđem. Aktivna je kao menadžerka, istraživač i predavač u polju upravljanja, interpretacije i politika vizuelne kulture i kulturnog nasleđa. Višnja je generalni sekretar Evropa Nostre za Srbiju, najveće evropske mreže civilnog društva u oblasti nasleđa, i pokretač je i menadžerka brojnih projekata vezanih za korišćenje, interpretaciju I komunikaciju kulturnog nasleđa.

Tatjana Nikolić

Menadžerka programa

Tatjana Nikolić je master menadžmenta u kulturi i medijima. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kao najbolja studentkinja na klasi. . Tatjana izlaže na različitim događajima u sferi ženskog kulturnog aktivizma, omladinskih inicijativa, civilnog sektora i kulture, vodi program za afirmaciju ženskog stvaralaštva FEMIX, pripremila je prvi rok kamp za devojčice u ovom delu Evrope i nedavno joj je iz štampe izašla studija “Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i regiona” u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova AP Vojvodine. Članica je Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije, gde predsedava Savetom za ravnopravnost i inkuzivno društvo.

Bojana Ljubišić

PR menadžerka

Već 15 godina na različitim poslovima i projektima alternativne kulturne scene Beograda. Od Cross Radija, Dis-patch, Kids-patch festivala, Nove Iskre, Kišobrana i najduže od osnivanja do danas u Kulturnom centru Grad. Sada na nekim novim projektima kao što je i „Kreativno mentorstvo”.

Daša Spasojević

Koordinatorka mreže mentora

Daša je arhitekta sa dodatnim obrazovanjem u oblasti socijalnih i političkih nauka životne sredine. Pokreće je način na koji tehnologija i umetnost utiču na promene i interakcije različitih pogleda na svet. Prilika da živi, radi i studira u različitim socio-ekonomskim i kulturnim sredinama (Srbija, Velika Britanja, Belgija i Holandija) uticala je na njen pogled na kompleksnost sveta i medjuljudskih odnosa, kao i važnost interdisciplinarnog pristupa i kolaboracije.

Ljiljana Korica

Event koordinatorka

Filolog grčkog jezika. Magistar laografije. Bibliofil. Kolekcionarka znanja. Kultura - večna inspiracija. Aktivno osluškuje ljudsku prirodu i društvo, istražuje umetnost življenja i okružuje se kreativnim ljudima koji plene energijom, stavom i idejama. Osam godina je radila u Helenskoj fondaciji za kulturu, a danas dopunjava svoja znanja na još jednom masteru i doprinosi širenju kulture i obrazovanja preko raznih projekata, a jedan od omiljenih je ”Kreativno mentorstvo”.