„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381643901877
info@kreativnomentorstvo.com

Mislim da je spoj koji je napravljen odličan i osećaj koji imam sa svojim mentorom je fantastičan. Sada ja pokušavam da motivišem svoje kolege da i oni sebi nađu mentora!

Nikola Andonov

arhitekta

Učešće u “Kreativnom mentorstvu” bila je fantastična mogućnost koja je još jednom potvrdila da se deljenjem znanja ono umnožava. Svi smo učili jedni od drugih, po mom mišljenju, na izuzetan način.

Jelena Vasilev

ekspert za digitalne komunikacije

"Kreativno mentorstvo" je primer kako je sektor kulture pružio ruku svom okruženju i ulažući u sopstveni razvoj razgovorom krenuo da menja društvo nabolje. Za mene je ovaj program vetar u leđa kroz širom otvorena vrata. #podrška #mreža #altruizam

Ivana Jovanović Arsić

predsednica udruženja “Kulturis”

Velika je nagrada kada vidim da moja pitanja i promišljanja pokreću mentija koji izazove prihvata ozbiljno, na veoma ličan način reaguje, a zatim ostvaruje značajne promene. Takve diskusije su takođe i meni pomogle da se osvrnem na mnoge aspekte sopstvenog života i rada. Osim toga, u projektu poput ovog upoznajem neke fascinantne ljude!

Tony O`Brien

nekadašnji direktor British Council-a za Zapadni Balkan

Grupu mentora kojoj pripadam čini veliki broj ljudi za koje sam i sam poželeo da mi budu mentori… Ekipa koja bi mogla da promeni ne Srbiju, već svet.

Miloš Đajić

predsednik Centra modernih veština

Trudim se da ne propustim nijedan događaj u programu, jer napredujem kroz svaki. Mnogi moji skorašnji uspesi, motivacija, samopouzdanje, ideje, inspiracija povezani su sa „Kreativnim mentorstvom”. Dajete 100% više od onoga što sam očekivala, a ovolika posvećenost tome da mi uspemo je fantastična.

Tamara Zidar

blogerka i preduzetnica

Veoma mi znači mentorkino veliko profesionalno iskustvo, životna filozofija i pogled na svet, to što razgovaramo o društveno – humanističkoj perspektivi našeg rada i kritički promišljamo sve. Kod programa mi se najviše dopada energija i atmosfera.

Helena Hiršenberger

doktorantkinja u oblasti kulturnog nasleđa

U spajanju mentija i mentora tim „Kreativnog mentorstva” uradio je fantastičan posao, verovatno i mnogo bolji nego što misle da jesu.

Katarina Živanović

kustos - koordinator za međunarodnu saradnju i projekte Muzeja Jugoslavije

PROGRAM „KREATIVNO MENTORSTVO”

Imate li potrebu da se posavetujete sa nekim za koga verujete da može da Vam pruži relevantna znanja i iskustva? Želite li da podelite izazove sa tom osobom i prodiskutujete o opcijama koje su pred Vama ili dođete do nekih rešenja na koja nikada niste ni pomislili? Zanima li Vas životna priča ljudi koje cenite – kako su došli do trenutne pozicije i kako su prevazilazili prepreke?

Ako je odgovor DA, na pravom ste mestu!

„Kreativno mentorstvo” je prvi mentorski program u Srbiji koji se bavi ličnim i profesionalnim razvojem budućih lidera u oblasti kulture. Program promoviše mentorstvo kao način doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između ostvarenih profesionalaca, mentora, i budućih stručnjaka, mentija. U narednih nekoliko godina, želeli bismo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva čiji će temelji počivati na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

Svaki ciklus programa omogućava da 25 mentija, budućih lidera u oblasti kulture iz raznih delova Srbije, dobije jednogodišnju podršku mentora, dokazanih profesionalaca iz različitih profesionalnih sfera. Talentovane, posvećene i angažovane mlade osobe aktivne u oblasti kulture povezuju se, preko„Kreativnog mentorstva”, sa odgovarajućim mentorima u odnosu na svoje potrebe i interesovanja. Takođe, nakon niza aktivnosti, treninga i događaja stiču uvide, kontakte i informacije do kojih sami ne bi došli.

„Kreativno mentorstvo” je neprofitnog karaktera i besplatan za učesnike, zahvaljujući brojnim pokroviteljima i partnerima programa u privatnom, javnom i civilnom sektoru, iz zemlje i inostranstva.

Uporedo sa organizacijom aktivnosti za učesnike programa, radimo na širenju ideje i prakse mentorstva kroz bazu znanja i priručnik koji su dostupni na ovom sajtu, javne programe, speed-dating događaje i debate.

Program „Kreativno mentorstvo” održava se od 2012. godine.

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Program „Kreativno mentorstvo” aktivno traje godinu dana. U toku 12 meseci, odabrani mentiji viđaju se sa dodeljenim mentorima prosečno jednom mesečno i razgovaraju o izazovima sa kojima se sreću kao i o svojim interesovanjima. Na redovnim mesečnim sastancima u toku godinu dana, mentor pruža mentiju podršku za postizanje ciljeva, stručno usmeravanje, kao i razmenu mišljenja o budućim planovima i izazovima.

Tokom godine organizujemo niz javnih i zatvorenih obrazovnih događaja: okrugle stolove, prezentacije, predavanja i treninge, koji su namenjeni prvenstveno učesnicima programa, mentorima i alumnistima, ali i svim zainteresovanim profesionalcima iz oblasti kulture.
Obrazovni program sastoji se iz tri različite vrste treninga i predavanja:

  • o mentorstvu i ličnom i profesionalnom razvoju
  • praktične veštine, poput komunikacije, prezentacije, prikupljanja sredstava, liderstva, rada u timu
  • aktuelne i važne teme relevantne za polje umetničke i kulturne produkcije, kulturne politike, kreativnih industrija, položaja kulture u savremenom društvu i odnosa sa drugim sektorima

Javne radionice i razgovore o mentorstvu i metodologiji našeg programa, tim „Kreativnog mentorstva” organizuje već u septembru i oktobru 2017. godine u 7 gradova Srbije. Od novembra 2017. godine do februara 2019. godine, u okviru četvrtog ciklusa programa, u Beogradu će biti održano čak 12 treninga, predavanja i okruglih stolova.

Važan deo programa čine formalna i neformalna okupljanja, koja stvaraju prostor za umrežavanje, uspostavljanje kontakata i saradnje između učesnika programa, mentora i alumnista.

Alumnisti svedoče koliko je to što su postali deo zajednice „Kreativnog mentorstva” bilo korisno i značajno za njih, kao i kontinuirano praćenje i podrška tima programa, pristup bazi znanja i priručnik o mentorstvu.