O projektu

Na početku mentorskog odnosa treba definisati „pravila igre“ između mentora i mentija, tj šta jeste, ali i šta nije dozvoljeno u toku trajanja mentorskog odnosa.

Neki od primera dobro postavljenih pravila igre su:
- Pokažite poštovanje jedni prema drugima tako što ćete redovno i tačno dolaziti na sastanke, isključiti mobilne telefone i dozvoliti drugima da završe ono što sto su hteli da kažu.
- Diskrecija: Sve što se kaže tokom mentorskog odnosa je strogo poverljivo. Obe strane treba da su saglasne ukoliko se nešto sa sesije, iz nekog razloga, želi saopštiti i drugima.
- Mentor je u obavezi da navede koje teme su zabranjene za diskusiju sa mentijem zbog potencijalnog konflikta interesa ili nelojalnosti.
- Menti uvek ima prednost pri odlučivanju koja će biti tema sastanka, osim ako unapred nije drugačije dogovoreno.
- Sasvim je u redu postavljati provokativna pitanja kada je atmosfera otvorena i prijateljska.

PRIMER MENTORSKOG SASTANKA U TRAJANJU OD 1 SAT:


- Šta je novo u odnosu na prošli put – 5 minuta
- Izabrana tema / pitanje dana – 50 minuta
- Rezime / šta za sledeće vidjanje – 5 minuta

OPŠTI SAVETI ZA DOBRE MENTORSKE SASTANKE:

- Planirajte unapred, kontinuitet je važan
- U proseku je potrebno od 8 do 10 sastanaka u toku godine
- Usaglasite se oko agende
- Sastanke je najbolje imati na neutralnom terenu
- Upoznajte jedni druge na prvom sastanku
- Procenjujte konstantno napredak, čak i na poslednjem sastanku

Mentijevo sagledavanje:

- Zaključak: o čemu smo razgovarali
- Sagledavanje: misli koje su me pokrenule u toku i posle razgovora
- Doslednost: šta treba da uradim / razmotrim sledeće stvari…

RAZLIČITI MODELI RAZGOVORA TOKOM MENTORSKOG SASTANKA:

GROW model: razvojno usmeren i dalekovidan

Goal: cilj
Reality: realnost – interpretacija stvarnosti
Option: opcija – različite opcije
Will: volja – šta radi menti

STAR model: focus na realizaciji i konkretnim dogadjajima

Situation: situacija – opišite trenutnu situaciju
Task: zadatak – šta je vaša misija
Action: akcija – šta ste uradili
Result: rezultat – šta ste postigli


OSNOVNA PRAVILA AKTIVNOG SLUŠANJA:

- Slušajte druge dok pričaju
- Izbegavajte omalovažavanje
- Pokažite razumevanje i interesovanje
- Postavljajte otvorena pitanja
- Koristite “JA” poruke
- Pomozite drugima da uvide situaciju

KORIŠĆENJE PITANJA TOKOM MENTORSKOG SASTANKA:

Prilikom rada sa mentijem, najbolje je koristiti otvorena pitanja čiji je osnovni cilj da razviju slobodnije i detaljnije odgovore:
- Šta?
- Gde?
- Kako?
- Kad?

Tzv. zatvorena pitanja treba izbegavati na mentorskim sastancima. To su ona pitanja na koje se može dati samo odgovor “DA” ili “NE”:
- Da li si….?
- Da li imaš…?
- Da li želiš…?


KADA KRENE LOŠE...

Ponekad se dešava da odnos mentor – menti ne uspe. Najčešći razlozi za ovo su nejasni ciljevi i očekivanja. Poneki put se jednostavno ne razvije lična hemija i onda je najbolje da se ovakav mentorski odnos završi, a mentiju se nađe drugi mentor.

Najčešće zamke mentorstva:
- Nedostaje angažovanje mentija
- Menti ima strahopoštovanje prema mentoru
- Mentor nema vremena
- Mentor ne daje povratnu informaciju
- Mentor daje previše saveta


Postoji nekoliko pitanja koja mogu da pomognu u postavljanju pravila za mentorski odnos:

- Koliko često treba da se održavaju sastanci?
Uobičajeno je da se učesnici viđaju jednom mesečno. U početku, sastanci se mogu organizovati češće dok se ne postave stvari i dok jedni druge bolje upoznaju.
- Koliko dugo treba sastanak da traje?
Od 90 minuta do 2h je dobar vremenski okvir koji omogućava učesnicima da zadrže koncentraciju.
- Gde bi trebali da se nalazite?
Da li sastanci treba da budu organizovani u svakodnevnom okruženju ili postoje bolje alternative? Poneki put šetnja parkom može biti odlično rešenje, naravno ako se i mentor i menti slože oko toga.
- Hvatati beleške ili ne?
Za mentora to ponekad može biti korisno – da napravi nekoliko kratkih beležaka tokom sastanka. Zapišite, recimo, pitanja koja želite da postavite ako ne želite da prekidate diskusiju ili ideje koje su vam se pojavile dok slušate sagovornika. I za mentija bi bilo dobro da vodi beleške kako bi mogao da prati svoj razvoj.
- Kontaktiranje ili ne izmedju sastanaka?
Mentori bi trebali da okuraže svoje mentije da budu slobodni da ih kontaktiraju čak i između sesija ako se pojave bilo kakva pitanja ili nedoumice.
- Kako se definiše tema za svaki sastanak?
Menti, recimo, može poslati e-mail sa željenom temom nekoliko dana unapred i na taj način objasniti o čemu želi da diskutuje sa svojim mentorom; ili se tema može definisati zajednički, pri sledećem susretu.